Skip to main content

Afvoer

Wij zorgen ervoor dat het aangeboden afval op de goedkoopste en milieuvriendelijkste manier wordt afgevoerd. Een telefoontje volstaat om de volle container te komen ophalen.

U kunt onze containers ook gebruiken voor het verplaatsen van uw materialen. Nadat de container door u geladen is met het gewenste materiaal, brengen wij die naar de door u aangeduide plaats en halen hem weer op nadat hij is afgeladen.

De stortkosten worden bepaald naargelang het gewicht. Bij 100 % te recycleren afval, zoals zuiver zand, zuiver puin, A-hout, metaal, zijn de stortkosten gratis en moet alleen het transport van de container vergoed worden.
Voor de specifieke prijs kan u best contact met ons opnemen.

Volgende fracties worden aanvaard:

 • Restafval KL II (zetels, matrassen, vuilzakken, isolatie, enz.)
 • Steenpuin zuiver en onzuiver
 • Betonpuin zuiver en onzuiver
 • Grond
 • Grond met stenen
 • Groenafval
 • Boomstronken
 • Takhout
 • A & B hout
 • Roofing
 • Asfalt
 • Asbesthoudende structuren
 • Stalmest